کسب مقام در مسابقات قرانی

تقدیر از دانش اموزانی که در مسابقات قرانی ناحیه 3 مقام کسب نموده اند .

الهه کشاورز : مقام اول در رشته ی قرائت

------------------------------------------------------

زینب میرمطهری : مقام اول در رشته ترتیل

------------------------------------------------------

زهرا قاسمی :مقام دوم صحیفه سجادیه

------------------------------------------------------

فاطمه یوسف لو : مقام دوم قرائت

------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 25 بازدید