نفرات برتر المپیاد ادبیات

 المپیاد ادبیات درون مدرسه ای :

پایه هفتم :

نفر اول : مهسا اسمعیل نیا

نفر دوم : قزلو - نوری - بیاد

نفر سوم : چلبی - زمانی - علم بروشی

------------------------------------------------------

پایه هشتم :

نفرات اول : شیلا و شیوا رضوانی

نفرات دوم : داداشی - فتحی

نفرات سوم : اکبری - مقصودی - دولتی - نوذری - کیایی - مبینا منصوری - رویا مالیزی

/ 0 نظر / 29 بازدید