اطلاع رسانی

سخنرانی سرکار خانم دکتر اسحاقیان با موضوع های :

1-معرفی رشته پزشکی

2-ایمنی غذا

در روز سه شنبه 94.2.8 برای دانش اموزان برگزار خواهد شد.

/ 1 نظر / 99 بازدید