آزمون سند تحول بنیادین

****** ویژه اولیاء ******

قابل توجه اولیاء گرامی؛

در راستای اجرا و ترویج هر چه بهتر مفاد سند تحول بنیادین، آموزشگاه در نظر دارد محتوای این سند را به آزمون بگذارد.به آگاهی می رساند که منبع آزمون نخست، فصل اول سند (بیانیه ارزش ها) خواهد بود.

تاریخ برگزاری آزمون متعاقباًًً اعلام خواهد شد.     

 

   

 

/ 0 نظر / 5 بازدید