برنامه ترم اول

 

روز

تاریخ

امتحان

چهارشنبه

4 دی ماه

قرآن

شنبه

7 دی ماه

ریاضی

یکشنبه

8 دی ماه

زبان

دوشنبه

9 دی ماه

اجتماعی

سه شنبه

10 دی ماه

--

چهارشنبه

11 دی ماه

--

شنبه

14 دی ماه

علوم

یکشنبه

15 دی ماه

انشا

دوشنبه

16 دی ماه

املا

سه شنبه

17 دی ماه

عربی

چهارشنبه

18 دی ماه

دینی

شنبه

/ 2 نظر / 21 بازدید
مبینا نیرآبادی

تاریخ امتحانات عالیه خصوصا زبان انگلیسی ممنون[بغل]

آیدا

ممنون